Copyright 2010 stagebuzz.info
Site designed & maintained by Dipesh Khushalani

   About Us

The E-Magazine

(all the people who write in it)

 

Manohar Khushalani / Editor

 

Pallavi Mishra / Event Page Editor
                                                         
 

A.K. Chopra

Alessandro Pinto

Asha Bisht

B.B. Nagpal

Dr. Anu Aneja

Dr. Bharat Gupt

Dr. Ravi Bhatia

Dr. Savita Singh

Dr. Vijay K Sharma

Gouri Nilakantan Mehta

Indah Widiastuti

Joya John

Keval Arora

Laxmi Shanker Bajpai

Malyan Pereira

Ojaswini Trivedi

Piyali Dasgupta

Preminder Singh

Radha Rayasam

Seema Bawa

Sharon Moist

Shruti Gurudanti

Shumita Didi

Sonnet Mondal

Suryakanthi Tripathi

Tarini Sridharan

 

 

Akbar Wali Khan

Alessio Zanelli

Anisha Shekhar Mukherji

Antonio Blunda

Chetan Pandit

Chetan Prasad

Divya Raina

Dr. Himadari Roy

Dr. R. Nagaswamy

Dr. Reshma

Gayatri Keswani

Jai Chandiram

Krishan Tyagi

Lola Chatterji

Manish Vidhani

Naveen Gupta

PhotoSwami

Prateeksha Sharma

Ravindra Tripathy

Sandra Fowler

Sharon Lowen

Sonal Parmar

Sukrita Paul Kumar

Ute Margaret Saine

Victor Vijay Kumar

  About Us

Acting Fraternity

Kurusheta and After - the play
 

Manohar Khushalani

Suryakanthi Tripathi

Charu Malhotra

Rashmi Vaidialingam

Parvesh Haryani

Shreya Sharma

Ruchita Puri

Nidhi Sharma

  Empire Builders - the play
 

Manohar Khushalani

Virendra Saxena

Tanuja Chaturvedi

Sanjeev Sahay

Sushmita Mukherjee

Swamy

Rajesh Khare

 

  To Anchor a Cloud - the play
 

Manohar Khushalani

Manish Manoja

Joya John

Anju Malhotra

Dilip Hiro

Mala Kumar

S. Somamasundaram

Sanyam

   Accidental Death of an Anarchist - the play
 

Manohar Khushalani

Ragini Prakash Sen

Ravi Shanker

Taneja

Chandrashekhar

Tapush Chanda

Anuradha Kapoor

Susheel